Projekteerimine

Olenevalt tellija soovist pakume erineva läbitöötlusega või raskusastmega maastikuarhitektuurseid projekte alates konsultatsioonist kliendi krundil.

Projekteerimisel lähtume nii eraklientide kui ka äriklientide puhul Ehitusprojekti standardist, mis määrab projekti etapid ning koosseisu.

Projekte koostame kolmes etapis:

Eskiis – ruumilahenduse üldpõhimõtteid kujutavad kavandid, mida koostame objektile 2-3 erinevat varianti. Eskiisidelt on näha, kus asuvad teed, platsid, trepid, müürid, terrassid, veekogud, istutusalad ja teised aiaelemendid. Spetsiifiliselt ei ole määratud materjali valikut. Taimmaterjali puhul on näidatud, kus on püsikud, okaspuud, lehtpuud, põõsad või hekid, kuid ei ole välja toodud liigilist koosseisu.

Eelprojekt – peale eskiiside esitlemist saab klient valida, kas kindla eskiisi või lasta eskiise kokku joonistada, kuni leitakse sobivaim lahendus. Sellest vormistatakse eelprojekt.

Põhiprojekt –  põhiprojekti staadiumis lahendatakse

– Dendroloogiline istutusjoonis- määrab taimede liigid, sordid ning koguse. Vormistab istutusalade lõiked. Projekti juurde kuuluvad seletuskiri ja tööde ning materjali mahud.

– Teede ja platside lõiked. Vertikaalplaneerimine – kajastab maapinna reljeefi ja vajalikke kõrgusmärkide muudatusi ning maapinna kaldeid. Teede ja platside lõigetel määrtakse kandvate kihtide paksused. Valitakse teede ja platside materjalid. Lahendatakse trepid ja müürid ning antakse nende lõiked ja kõrgused.

– Välisvalgustuse kontseptsioon – valitakse koos kliendiga sobivad valgustitüübid. Kas pollarid, altvalgustid, prožektorid jne. Vajadusel pakutakse ka maja valgustust. Määratakse valgustite kohad ja grupid.

Lisaks on võimalik juurde tellida eelprojekti staadiumis joonistatud väikevormide joonised. Näiteks tarad, väliköögid, pergolad, võreseinad jne.

Kliendi ja arhitekti nägemus peab saama reaalsuseks ning hea lahendus sünnib alati koostöös tellijaga. Rätsepatööna loodud maastikukujundus arvestab iga kliendi isikupära ja personaalseid vajadusi.

Üle poole Kivisilla poolt projekteeritud lahendustest on valmis ehitatud ning rikastavad Eesti elukeskkonda.

OÜ Kivisillale on väljastatud Muinsuskaitse majandustegevusteade nr E112/2004, Ülle Grišakovil on pädevustunnistus nr PT 133/2004.
Ülle Grišakov omab Volitatud Maastikuarhitekt – ekspert, tase 8 kutsetunnistust nr 143349.